Det installeres AMS i norske sikringsskap. Enten vi vil eller ikke skal og må vi ha det. Noen får fritak og får fjernet kommunikasjonsenheten. Det kreves over 6000 kr fra f eks Agder Energi for ca 5 minutters jobb, Vi som vil beholde analoge målere, blir nektet.

Informasjonen i forkant har vært mangelfull fra e-selskapene. Det sies at»den stråler som en mobiltelefon» – det er påviselig feil.
Det sies ingenting om helseskader knyttet til dette, enda dokumentasjonen og forskningen, OG erfaringer også i Norge er overveldende. At Statens strålevern feilinformerer om den reelle strålingen er grovt. Når dokumentasjonen legges på bordet, er det ingen som går ut offentlig for å be om unnskyldning.
Mange blir akutt syke, andre igjen kan ikke lenger bo i sitt eget hjem og har ikke lenger noe sted å bo – ettersom AMS tvinges inn i alle hjem.
Det informeres heller ikke om at målerne «snakker» sammen i et maskenettverk, slik at stråling fra naboenes smartmålere sender frekvenser direkte i maskenettverket.
Det settes også opp sendere (master) uten at det informeres om hvor denne installeres.

Nettselskapene sier de eier AMS, men som bruker må vi betale for den. Hva slags eierform er det snakk om da??

AMS – samler inn data fra hjemmet. Vi har enda ikke gitt samtykke til det, ref GDPR som trådte i kraft 20 juli i år.

Det foreligger en juridisk utredning, fra adv.fa Grimstad med tilhørende henvisning til ervervet kunnskap om den negative effekten av slik stråling. Har Folkehelseministeren lest dette dokumentet?

Jeg er en av de mange som har mistet all tillit til nettselskapenes, NVE og Statens stråleverns troverdighet i denne saken.

Det er helt tydelig «at noe er galt» når uttallige tilbakemeldinger etter installasjon forteller om akutte og alvorlige plager. Normal HMS prosedyre villle være at alt arbeid ble stoppet, inntil dette var undersøkt. Så har ikke skjedd. Vi som kjenner dette blir ikke tatt på alvor.

Føre vare prinsippet og grunnleggende HMS rutiner er ikke fulgt.

«En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse.»

Dette er god politikk, men er overhodet ikke fulgt i installeringen av AMS.
Jeg ber at ministeren umiddelbart handler på den informasjonen som foreligger.

Med vennlig hilsen,
Marit Grendstad