Når det gjelder AMS målere som skal inn I alle boliger synes jeg er hårreisende..
Her har vi hørt så mye , og her brukes vertfall ikke føre var prinsippet her..