Alle pesticider
som brukes i jordbruk og industri MÅ fjernes. Flere er påvist å ha en kreftfremkallende-/hormonforstyrrende effekt + dreper bier/humler.
I Danmark og Tyskland forandret de til økologisk landbruk pga stor økning i kreft pga sprøytemidler fra jordbruk. Kreft tilfellene sank etter denne omleggingen i de områdene dette ble gjort.
Kilde: Sannheten på bordet av» Niels Christian Geelmuyden» se s 225–227 Kilder

Antibiotika og tilsetningsstoffer
som er forbundet med helseskader MÅ fjernes.
F.eks i oppdrettsfisk, ferdigmat, drikker osv

Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og forvaltes utifra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, på mennesker og dyr, insekter + planteliv. Skadevirkningene er nå for lengst godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak.

  • WiFi i skolen
  • smartmålere/AMS
  • trådløst i Smarte byer og smarte hjem
  • 5G
  • mobiler og barn

Amming
reduserer statens utgifter ifht sykehusinnleggelser pga mage tarm, allergier, respiratoriske problemer, infeksjoner osv Derfor bør ammehjelpen få større tilskudd og føde-/barsel-/helsestasjoner få kompetanse oppdatering via nasjonalt kompetansesenter for amming (NKA)

Innføring av mer «trening»/lek
i skolene, øker helsegevinstene, læreevne og utvikling av hjernen.Innføring av meditasjon/yoga, har vist å ha stor effekt på læreevne, men også ifht forebygging av mobbing.
Barna sitter for mye stille bak skjermer, de trenger å lære avslapning + trening.