Hei. Takk for et flott og viktig initiativ.

Smarte strømmålere

Jeg vil rette oppmerksomheten mot den stadige økningen i alt som er «smart». Snart får man «smarte hus» der alt kan åpnes/lukkes/startes/stenges/måles/styres osv ved hjelp av trådløs kommunikasjon.

Allerede har vi utallige kilder til trådløs kommunikasjon, som stadig flere av oss må skjerme oss fra så godt vi kan, siden vi rett og slett blir syke av det.

Allerede pågår en storstilt installering av såkalt «smarte strømmålere» – med tvang, trusler og straffegybyr mot oss som blir syke av slik stråling. Statens strålevern niholder på de skyhøye grenseverdiene de har satt – til tross for at norske grenseverdier er satt mange mange ganger høyere enn i resten av Europa. Selv i EU er det frivillig nå om man vil ha smartmåler. Men i Norge skal det tvinges og trues?

I Frankrike er de så opptatt av at vi faktisk ikke har studier som sier noe om langtidseffekten av å bli utsatt for stadig større/hyppigere mengder stråling – spesielt når det gjelder barn, så der tenker de føre var. De nye strømmålerne er koblet til strømnettet presis som de gamle var. Det kunne kraftselskapene valgt i Norge, også, for å være sikker. I Frankrike er det også satt begrensninger i fht bruk av Wi-Fi og mobil i barnehager og skoler.

Nå er storstilt utbygging av 5G-nett også i gang i Norge. Allerede kommer det rapporter og erfaringer fra folk i andre land om at 5G-mastene avgir stråling som skader både trær og insekter og dyreliv, i tillegg til at folk blir syke.

Hva må til for at norske myndigheter skal ta på alvor at vi i dag blir omgitt av og utsatt for enorme mengder stråling – på et helt annet plan enn noen studier har testet?

Hele denne trådløs-historien kommer til å bli vurdert som en skandale om få år.

Stopp 5G, stopp tvangsinstalleringen av «smartmålere» og «smarte» vannmålere, stopp byggingen av «smarthus»!

Tannhelse må inkluderes i Helfo

Forskning fra hele verden bekrefter at flere sykdommer/sykdomsprosesser starter og/eller påvirkes av tannhelsen. I dag er det så dyrt å behandles hos tannlege at mange ikke har råd. Det å ha dårlig tannhelse påvirker ikke kun sykdomsprosesser, men det påvirker også psyken sterkt negativt – enten det er pga smerter eller pga dårlig selvtillit.

At tennene er ekskludert fra resten av kroppen er helt absurd!
Spesielt da når man vet at mye sykdom og lidelse og kostnader for samfunnet kunne vært betraktelig minsket om folk fikk hjelp med å beholde god tannhelse hele livet.