Møteplass folkehelse er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Frivillighet Norge som to ganger i året samler aktører fra det offentlige og frivillige organisasjoner. Under møteplassen 27. april hadde deltagerne mulighet til å delta på en parallellsesjon for å gi innspill til folkehelsemeldingen. Her fylte deltagerne både fra det offentlige, næringslivet og de frivillige organisasjoner ut et elektronisk spørreskjema.

Ut i fra dette har Frivillighet Norge lagd en oppsummering av resultatene og trukket frem de flest peker på. Resultatene legges også ved i sin helhet i slutten av dokumentet.

innspill-fra-møteplass-folkehelse-med-resultater