NCD-alliansen som består av Kreftforeningen, LHL, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen leverer et felles innspill til ny folkehelsemelding.

Felles-innspill-folkehelsemeldingen