Jeg legger ved et dokument som beskriver hovedtilnærmingen for å løse det store savnet av deltakelsen til personer med nedsatt funksjonsevne i idretten.

Stiftelsen VI er nylig etablert, og har som formål å bidra til å utjevne forskjellene og stimulere til øket deltakelse av personer med nedsatt evne i idretten.

Et av tiltakene det pekes på er samhandlingen mellom idretten og offentlige instanser for å bidra til stimulerende tiltak for øket deltakelse. Stiftelsens innsatser og energi kan bidra til å føre oss sammen for felles handling.

Cato Zahl Pedersen