Stråleskadene fra AMS målere må utredes nærmere fra uavhengig organ. AMS målerene må behandles etter føre var prinsippet.