Elektromagnetiske felt, oppvekst miljøpåførte helseskader og -plager, krever ny kunnskap og nye tiltak raskt. Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 40-50 årene økt noe helt enormt. Flere og flere forsknings studier påviser helserisiko ved dagens EMS nivåer, samtidig øker omfanget av mikrobølget stråling som følge av ønsket om etter et «smartere» samfunn. WiFi i skolen, tvangs innstallasjon av smartmålere/AMS i hjemmene, trådløst i Smarte byer, kommende 5G, mobiler og barn.De blir vanskeligere og vanskeligere å unngå strålingen som nå mer eller mindre er over alt. Langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt begynner å komme opp. Helsevesenet, leger og helsesøstre konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til EMS eksponering. Verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.

Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. På alle disse områdene er skadevirkningene nå for lengst godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak. Privathusstandenes helse (AMS Smartmåler) ,barns helse Wifi i skolen, ja alle sin helse (5G) står nå på spill, noe må gjøres før vi ender med en epedemi utløst av elektromagnetiske felt.

https://www.facebook.com/rob.durren/videos/10216751672247436/UzpfSTQwODY2Njg5MjU3NDU5MToxNzk1NjYxMTAzODc1MTU2/

https://www.facebook.com/rob.durren/videos/10217056196220345/

https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/