I min jobb som akupunktør har jeg møtt en del mennesker som har vært syke i årevis, og som må ha gitt opp sin jobb , måtte flytte , eller endre sitt bopel slik at de blir utsatt for minimal stråling. For de fleste av disse menneskene ( de fleste med høyere utdannelse ) har det tatt tid å finne ut av hva det er som gjør de så syke. Mange har oppsøkt leger og spesialister som etter en grundig medisins utredning ikke kan finne noe galt og ofte blir de henvist til psykiatri , da allmenn praktiserende leger ikke kan finne noe som helst medisinsk forklaring på de symptomene de har. Det verste er å ikke bli trodd og det er ikke noe sted de kan henvende seg for å hjelp. Dette er mennesker som er isolert , de kan knapt ferdes utenfor hjemmet uten å bli dårlig i ukevis. Mange som ennå ikke har skjønt at det er stråling de reagerer på og enda verre vil det nå bli med innføring av 5G.
Barn er enda mere sårbare enn voksne , og Wi- fii i skolen skulle vært forbudt.
Hvorfor er det en slik økning i ADHD og autisme spektrum forstyrrelser ? Har stråling noe med dette å gjøre ?
Trenger vi i det hele tatt 5G?
Og hvorfor må vi godta strøm målere i hjemmet? I tillegg til at det ødelegger helsen for mange er det ikke i strid med grunnloven ?
I mange andre land deriblant Frankrike har de nektet å få installert disse pga den høye strålingen det har .

Hvis det er folkets helse som er i fokus , så må det komme endringer .

Norge skal ta høyde for eldre bølgen som kommer , men vi kommer ikke til å ha mulighet å ta oss av alle de som kommer til å bli syke som følge av konstant stråling??
Det er på tide å ta dette på alvor.