No Isolation er en norsk bedrift som lager kommunikasjonsteknologi for grupper som er utsatt for å oppleve sosial isolasjon og ensomhet. I den forbindelse jobber vi tett med mennesker som opplever ensomhet og sosial isolasjon og vi leser mye forskning på feltet.

Dette er bakgrunnen for at Eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen, har invitert oss til å komme med innspill til folkehelsemeldingen. Etter ønske fra Helsedepartementet legger vi ved våre skriftlige og muntlige innspill. Det muntlige innspillet er en presentasjon som ble holdt i plenum på innspillsmøtet 3. september 2018.

No Isolation
Muntlige innspill til folkehelsemeldingen