Se vedlagte dokument, som er vedlegg til innspill fra Norges sjømatråd til Folkehelsemeldingen 2019.

Innspill til Folkhelsemeldingen 2019

Hvordan få studenter til å spise mer sjømat