Norsk Friluftsliv viser til tidligere innsendt innspill, på vegne av en rekke organisasjoner også utenfor våre tradisjonelle medlemsorganisasjoner.

Med dette oversender vi også vårt individuelle innspill.

Med vennlig hilsen
Lasse Heimdal