Arbeid med folkehelse omfatter alle samfunnssektorers bidrag for å fremme helse og redusere risiko, forekomst og konsekvenser av sykdom. Høyt systolisk blodtrykk, kostholdsfaktorer, tobakksrøyk, høyt total kolesterol, høyt fastende blodsukker og høy kroppsmasseindeks er blant de mest vesentlige utfordringer for god folkehelse i Norge.

Legemiddelindustrien bidrar til samfunnsmessig verdiskapning gjennom forskning, utvikling og markedsføring av legemidler som benyttes for å redusere risiko for sykdom og konsekvenser av etablert sykdom. Legemidler med reell markedstilgang er vurdert av relevante helsemyndighetene til å være sikre, effektive og kostnadseffektive innen sine godkjente indikasjoner og anses derfor å være hensiktsmessig bruk av begrensede ressurser fra et samfunnsmessig perspektiv.

Det er grunn for å understreke at legemidler er en nødvendig innsatsfaktor for et bærekraftig helsetjenestetilbud. Effektiv tilgang, og riktig bruk av legemidler må anses som forutsetning for god folkehelse og bidrag til reduserte helseforskjeller i befolkningen. Det oppfordres derfor til at regjeringen understøtter legemidlers naturlige plass som et vesentlig grunnlag for effektivt folkehelsearbeid i den kommende stortingsmeldingen om folkehelsen i Norge.