Jeg vil gjerne få bidra med å fokusere på den tiltagende kreftspredningen som vi er vitne til i dagens samfunn.
Jeg vokste opp på 50 og 60 tallet og jeg må få si at dagens kreftrate er flere hakk høyere enn den var da. I tillegg var det en sjeldenhet at noen var allergiske, mens det i dag nærmest er regelen og unntaket at noen er det vi da kalte «normale».

Hvorfor har det blitt slik?
Vi har alle et immunforsvar som hjelper oss å holde oss friske. Og dette forsvaret har en terskel som ikke må overskrides. Dersom denne terskelen overskrides av påvirkninger som gjør at immunforsvaret ikke greier å forsvare oss blir vi syke, det er jo en logisk konsekvens. Derfor er det viktig å holde dette immunforsvaret på så høyt nivå som mulig.
I de senere årene har trådløse nettverk, forurensning av ymse slag og stress,m.m. satt sitt preg på vår hverdag og derigjennom vår helse. Vi utsettes stadig for nedbrytninger i vårt forsvar og får lettere innpass av ting som til tider setter oss ut av spill, eller nesten. Dette er et økende problem og vi må begynne å tenke over hva vi egentlig omgir oss med.
Mye av dette er det vanskelig å gjøre noe med, men det er et par ting vi har kontroll på, og det er nettstråling. Hvertfall deler av dette. Vi elsker jo å ha tilgang på trådløse nettverk der vi til enhver tid er, og dette har blitt alment akseptert, uten at vi egentlig vet de virkelig ringvirkningene på lang sikt.
De nye AMS målerne, de såkalte «smartmålerne» skal jo etter Stortingets ønske, fylle alle våre hjem og arbeidsplasser. Uten at vi egentlig vet hva vi inviterer inn i våre hjem. Dette er stråling på et sterkere nivå enn fabrikantene vil innrømme. De vil jo selge. Og NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat vil heller ikke gå i dybden her. De vil jo ha dette systemet, koste hva det koste vil.
Om man går litt i dybden på materien her er det liten tvil om at det i beste fall er tvil om de målingene NVE forfekter. Og dersom det er den minste tvil om at strålevirkningene kan være skadelig, ja, da bør det ventes med et prosjekt som dette.
Til alle tider har det vært slik at rapporter som fremlegges har stor sannsynlighet for å fronte betalerens synspunkt. En rapport om røyking f.eks. viser nok betydelig mindre fare for helsen, om den er iverksatt av en tobakksgigant, enn om den er presentert av legeforeningen.
Det samme gjelder smartmålerne og den spinner og går døgnet rundt, og i tillegg til alle innrapporteringene som kan gå sekundvis, og ja, jeg vet de sier en gang i timen, men det er det ingen garanti for, så snakker de også med hverandre, hele tiden, og alt forårsaker en stråling med mikrobølger, som altså, mange mener, er mye sterkere enn det NVE sier. Det må være en grunn for at flere land ikke vil ha dette systemet. Da deres målinger ligger mye høyere enn det som oppgis i Norge. Det er også innført AMS målere i California, USA, og her oppgir folk at de blir syke etter at denne er installert. Det er forskjellige sykdommer som innrapporteres, men det var det med terskelen igjen da. Vi reagerer forskjellig på ytre stimuli. Folk har svakheter som gjør at noe slår ut et menneske mens noe annet slår ut andre. Derfor blir det også vanskelig å finne årsaken, men felles er det at terskelen blir oversvømmet og immunforsvaret blir svekket. Da blir ofte kreft resultatet, eller ukontrollert cellevekst, som det også kalles. Kreft har jo nærmest eksplodert i den senere tid, og rundt meg ser jeg den ene friske og sunne 50-åring etter den andre bli slått i bakken av mer eller mindre kurerbar kreft. Dette er alarmerende og ikke så lite skremmende.

Jeg har et hus med to familier boende. Jeg vil gjerne ha en søvnperiode med så lite forstyrrelser som mulig, og da passer ikke smartmåleren inn. Min kone har problemer med å sove, og vi forsøker å fjerne så mye nettstøy som mulig om natten. I tillegg sliter min leieboers kone med helsa og da er det heller ikke heldig med økt stråling så nært.
I en kort periode hadde legene lov til å skrive ut en melding om fritakelse for disse målerne men så gir Stortinget klar beskjed om at de ikke lenger får lov til dette. Det er sannelig en frisk avgjørelse, og jeg lurer sterkt på om dette i det hele tatt er lovlig.
Her må det sannelig ligge sterke interesser bak.

Derfor ber jeg pent om at dette med smartmåler legges på is til dette med strålepåvirkning er dokumentert. Det må da være bedre å stanse et prosjekt i tide, om noe er galt, enn å trumfe det gjennom for enhver pris? Det er Norges befolkning det gambles med.

Med vennlig hilsen
Odd-Gunnar Roed