Ettersom vi omgir oss med stadig øket mikrobølget stråling, og forskningsstudier påviser helserisiko ved økt stråling synes jeg at vi ikke skal bli påtvunget mer enn det som er høyst nødvendig. Dagens diskusjoner og usikkerhet rundt montering av de nye AMS-målerne gjør at man blir usikker på om dette er noe vi virkelig trenger. Det er vel ikke en demokratisk vurdering å påtvinge folk helseplager.