Menneskeskapte, kunstige elektromagnetiske felter (emf) har en flere hundre år lang historie. Imidlertid er mye av disse feltenes påvirkning på helse lite kjent for folk flest. I boken «The Invisible Rainbow» http://www.cellphonetaskforce.org/buy-the-invisible-rainbow/ belyser Arthur Firstenberg grundig sammenhengen mellom emf og helse. Dette er en svært viktig bok og gledelig at den om kort tid vil
foreligge i norsk utgave ved Einar Flydal https://einarflydal.com/

Det er på høy tid at vi her i Norge tar elektromagnetiske felter sin betydning for folkehelsen mer på alvor. Just Prove It http://justproveit.net/studies har mer enn 5 000 studier som viser effekt på biologisk liv og Powerwatch https://www.powerwatch.org.uk/ har mange mange studier som viser det samme. EMF Portal https://www.emf-portal.org/en har mer enn 26 000 publikasjoner og et femsifret antall av disse viser effekt.

Det har lenge kjent at radiofrekvent stråling påvirker biologisk liv (A) og forskningen er klar på at teknologien har ugunstige helseffekter mm. (B).
Mange leger, forskere og andre har advart mot trådløs teknologi generelt (C). Myndigheter i mange andre land er også bekymret for teknologien og har strengere krav til bruk av den enn det Norge har (D).
Som nasjon må vi nå endre kurs og satse mye mer på kablet teknologi som er trygg og helsevennlig(E).

Størst bekymring har jeg for utbyggingen av 5.generasjon trådløsnettet – 5G. Jeg håper Patrick Colbeck sin tale om 5G i delstaten Michigan,USA også blir hørt her i Norge (F).
God helse har og vil alltid være vår beste kapital og har krav på å bli forvaltet deretter. Slik bør og slik må det være. Dessverre har teknologisk utvikling og industri-interesser i stor grad vært i forkant når det gjelder myndigheters veivalg (G).

MYNDIGHETERS FREMSTE OPPGAVE ER IKKE Å LEGGE TIL RETTE FOR EN TEKNOLOGITUTVIKLING DER DET KONKURRERES OM Å VÆRE I FORKANT MED DET SISTE NYE FØRST. DEN FREMSTE OPPGAVEN ER Å VÆRE I FORKANT AV UTVIKLINGEN VED Å TA ANSVAR OG FORVISSE SEG OM AT NY TEKNOLOGI ER HELSEVENNLIG OG TRYGG Å BRUKE. 5G ER UTESTET TEKNOLOGI OG PÅ GRUNNLAG AV FØRE-VAR-PRINSIPPET OG OPPDATERT INTERNASJONAL FORSKNING PÅ TRÅDLØSTEKNOLOGI SÅ MÅ DET SKJE EN MIDLERTIDIG STANS I UTBYGGINGEN AV 5G

Allerede i den greske oldtiden forstod man betydningen av å være føre var ved å si «Primun non nocere !» (Fremfor alt, ikke skade!). Flere tusen år senere står menneskeheten nå ved et av sin tids største og viktigste veivalg. Enten fortsette jakten på et mer bekvemmelig og teknologisk rikere liv med høy risiko for stort skadeomfang gjennom mer bruk av trådløsteknologi eller velge kablet teknologi som tar hensyn til biologisk liv og helse.
Våg å vite (referanser A-G) og våg å ta ansvar!

Med vennlig hilsen
Per Halle

Oversikt Referanser
A Historiske referanser
B Forskning
C Appeller mm
D Myndigheter mfl føre-var.
E Kablet teknologi
F 5G
G Interessekonflikter mm

A Historiske referanser

1 Magda Havas. Historical References for EMF https://drive.google.com/file/d/1bszNuTlj6JSB2-tjZIz3HsguePrisfrU/view?usp=sharing
Kilde: http://magdahavas.com/

2 Steneck,N. et al. The Origins of U.S. Safety Standards for Microwave Radiation https://drive.google.com/file/d/10A2pq-4VKH8xAadhFMlPohkhbJxdeEjA/view?usp=sharing
Kilde: http://magdahavas.com/pick-of-the-week-2-origins-of-1966-u-s-safety-standards-for-microwave-radiation/

3 Cook,H et Al. Early Research on the Biological Effects of Microwave Radiation 1940-1960 https://drive.google.com/file/d/1uORlZbHrzcca7JMeeiJhoWTxh37L5Ote/view?usp=sharing
Kilde: http://magdahavas.com/

4 NASA. Technical Translation.Influence of Microwave Radiation on Man and Animals.1970 https://drive.google.com/file/d/1EMC1BHwtZAvCkzelMTMLtkiHI7C5p6m-/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/research-papers.html

5 NASA. EMF Interactions. Observed Effects andTheories.1981 https://drive.google.com/file/d/1f237XKqo9PTLT0z61sNyslAWeUuYQE3b/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/research-papers.html

6 US Defense Intelligence Agency. Biological Effects of Electromagnetic Radiation.1976 https://drive.google.com/file/d/1A1HWlV67ePWizf_62jSoM-TpK9uZzbn4/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/research-papers.html

7 US Naval Medical Research Institute. Reported Biological Effects Attributed to Microwaves.1971 https://drive.google.com/file/d/1djqEq4zwu-2yheDfVjci5dzUmy5p5ChU/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/research-papers.html

8 USAF. Radiofrequency Microwave Radiation Biological Effects.1994 https://drive.google.com/file/d/1xNQPeV4fgJSPaJNc8lKG6r17mh_EIKAB/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/research-papers.html

B Forskning

9 Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy (Folkets Strålevern). Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert Kildesamling-2018-05-25
https://drive.google.com/file/d/1SjIXFmMOjzdTA1IebIwUYg9Vle6Uzzoy/view?usp=sharing
Kilde: http://www.folkets-stralevern.no/lenker/

10 Erling Grimstad AS og Einar Flydal. Smartmålere jussen og helsa
https://drive.google.com/file/d/1DnSCSdG5yqqA8bzHtbgdaVOe57Of3yx8/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/nedlastinger/

11 Solveig Glomsrød og Ida Solheim (FELO). Helsevirkninger av elektromagnetiske felt
https://drive.google.com/file/d/1cIRCXWBnBSaWIANO5NfMOLdhAJkeUiRQ/view?usp=sharing
Kilde: http://www.felo.no/hjem/felos-rapport-arkiv/

12 Einar Flydal. Kunnskapsstatus
https://drive.google.com/file/d/1JisCYmFzJVxuSwqC9-ncXRj0hsLgALms/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2016/08/11/kunnskapsstatus-dette-er-den-nye-miljosaken/

13 Bioinitiative. Bioinitiative Report
https://drive.google.com/file/d/1jF5Rh152vnn-iVMlqLp-KZCkYMFVse5j/view?usp=sharing
Kilde: https://www.bioinitiative.org/

14 Bioinitiative. Oversikt på rapporterte biologiske effekter fra svak radiofrekvent stråling. Mobilmaster. Wi-Fi, Trådløs PC og Smartmålere.Rapport (eng)
https://drive.google.com/file/d/1uRbdkn79lH39u7oKwho6SRe1x-ZWg7E0/view?usp=sharing
Kilde: https://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/

15 Barrie Trower. Wi-Fi-Rapport
https://drive.google.com/file/d/1HjDgdpEGewTbuvEToA81B-1GvVpiQ6rw/view?usp=sharing
Kilde: http://www.maxicom.se/Wi-Fi-skadlig-teknik.php

16 Wirelessaction. Irradiated. A comprehensive compilation of sources of RF Radiation Exposure and Its Effects
https://drive.google.com/file/d/1bVY2pJlPuGNQV8cO0nf75WhLC3b3hKXA/view?usp=sharing
Kilde: https://wirelessaction.wordpress.com/resources/

17 Physicians for Safe Technology. Environment and Wildlife Effects
https://drive.google.com/file/d/1D2NSBLIEUUquXSfxDwu659XgJJVM94hd/view?usp=sharing
Kilde: https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/

18 Jerry Flynn. Wireless Technology. The Worst Threat to our Health, Personal Privacy, Democracy and National Security in Canada’s Entire History. PowerPoint.
https://drive.google.com/file/d/1-pIci-kpb8wbYKqDJjlaOE_7ef4B3lhk/view?usp=sharing
Kilde: http://www.wirelesswatchblog.org/flyer-downloads/
19 ICEM. Non-thermal effects and mechanism of interaction between electromagnetic fields and living matter. Summary
https://drive.google.com/file/d/142ho1jLEz6ZBnFFJZ01xBQVp4F6pFL6Z/view?usp=sharing
Kilde: https://www.icems.eu/papers.htm

20 ICEM. Non-thermal effects and mechanism of interaction between electromagnetic fields and living matter. Part 1
https://drive.google.com/file/d/1pGTNez1D7b7lCre39TWIz_kPJvsFCGjd/view?usp=sharing
Kilde: https://www.icems.eu/papers.htm

21 ICEM. Non-thermal effects and mechanism of interaction between electromagnetic fields and living matter. Part 2
https://drive.google.com/file/d/17ckkpQw37OcOXyL5BxMvqlKVYrq_HpoL/view?usp=sharing
Kilde: https://www.icems.eu/papers.htm

22 International Agency for Research on Cancer (IARC). Non-Ionizing Radiation, Part2. Radiofrequency ElectromagneticFields. Vol.102
https://drive.google.com/file/d/1TsULpXgof9WvHLdj–iyQfBN4o-UN4Dx/view?usp=sharing
Kilde: https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/

C Appeller mm

23 5Gappeal.eu. 5G-forskerappell
https://drive.google.com/file/d/12vVA9kpUoM131_wHzxEudf1mo0Z8xh6b/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/

24 International Society for Doctors and Environment. 5G-appeal
https://drive.google.com/file/d/1mcoRRSsoQQern0eSjeyEJPEHvgwL5f_A/view?usp=sharing
Kilde: http://www.isde.org/declarations.html

25 5gspaceappeal. Stop 5G on Earth and in Space.
https://drive.google.com/file/d/1U6n_yPmrU6G5cVIuVw-0XO1H0iamPvgr/view?usp=sharing
Kilde: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

26 EMF Scientist. Internasjonal appell. Forskere oppfordrer til beskyttelse mot eksponering fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt.
https://drive.google.com/file/d/1ANn9tcPmkrGOT3WDpZ15M0mpyHYQWUHo/view?usp=sharing
Kilde: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

27 EHTrust. Doctors Scientists Appeals For Stronger Electromagnetic Radiation Regulations https://drive.google.com/file/d/1giU6pdDfi6xFBrpiq9ZipEyF1UQk5dMi/view?usp=sharing
Kilde: https://ehtrust.org/doctors-scientists-appeal-stricter-wireless-technology-regulation/

28 Olga Sheean. No safe place. A letter to Mayor Gregor Robertson
https://drive.google.com/file/d/1BwXjJp1K4p6Ozfejf0y76TzRdKhnVKWq/view?usp=sharing
Kilde: https://olgasheean.com/no-safe-place/

D Myndigheter mfl føre-var

29 French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES). Opinion on the expert appraisal of Exposure to radiofrequencies and child health.
https://drive.google.com/file/d/18NFK6GTrmCUs9syUBdAmzdcn7Ow-hWn3/view?usp=sharing
Kilde: https://www.anses.fr/en/content/radiofrequency-radiation-mobile-telephones-and-wireless-technologies

30 Parliament of Canada, House of Common, Standing Committee on Health. Radiofrequency electromagnetic radiation and the health of Canadians. Report
https://drive.google.com/file/d/1md1v4O2DjCpcTXYSmz51U5k3XEHF19k5/view?usp=sharing
Kilde: http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/parl/xc62-1/XC62-1-1-412-13-eng.pdf

31 Det Europæiske Akademi for Miljømedicin (EUROPAEM). EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme
https://drive.google.com/file/d/1u8FFNhnJ0IH-Gbe2kld2tKRY86jJSS58/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2017/06/16/retningslinjene-fra-europaem-fins-na-pa-dansk/

32 American Academy of Environmental Medicine(AAEM). Electromagnetic and Radiofrequency Fields Effect on Human Health
https://drive.google.com/file/d/1vgxXPZs_CLd6CNkeI3SBE5HFfcvQDIoH/view?usp=sharing
Kilde: https://www.aaemonline.org/emf_rf_position.php

33 European Environment Agency (EEA). Late lessons from early warnings. The Precautionary Principle 1896–2000
https://drive.google.com/file/d/12GN5AjOkxU4MMDHX6f-a_7cKg70NQP_t/view?usp=sharing
Kilde: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22
34 European Environment Agency (EEA). Late lessons from early warnings II. Full report and ebooks
https://drive.google.com/file/d/16Y3DtTz7TgEPX4MQBIpb4C-P-BqGCDA6/view?usp=sharing
Kilde: https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-full-report

35 Europarådet. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.Resolusjon 1815.
https://drive.google.com/file/d/1amVLLfZVl9XecBab4jG19YF2kBUOX-P1/view?usp=sharing
Kilde: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

36 Steve Weller. Risk Management
https://drive.google.com/file/d/1LjMij8zqHqtxBPkUfgt-for76plj9oqk/view?usp=sharing
Kilde: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/06/10/guest-blog-from-steve-weller-australia/

37 Steve Weller. Risk Management 2
https://drive.google.com/file/d/1i26nrdUcnehdwpJ3vXQ9-lNoRcaWLJCO/view?usp=sharing
Kilde: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/06/10/guest-blog-from-steve-weller-australia/

38 Isaac Jamieson. Electromagnetic Hypersensitivity and Human Rights
https://drive.google.com/file/d/1AbS61p_lijAcDiMqdvflKU9Qnn3hASSo/view?usp=sharing
Kilde: https://www.radiationresearch.org/articles/ehs-human-rights-dr-isaac-jamieson/

39 EHTrust. International Policy Precautionary Actions on Wireless Radiation
https://drive.google.com/file/d/17jW31OKJ_plMYiT25yLNiylvMOs8–O-/view?usp=sharing
Kilde: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf

E Kablet teknologi

40 National Institute for Science, Law and Public Policy. Re-Inventing Wires. The Future of Landlines and Networks
https://drive.google.com/file/d/1yeKkMuSVsq8P90E0qe_obSWCKaNxW_Fe/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2018/02/12/kablede-nettverk-er-framtida-tradlost-ma-dempes/

F 5G

41 Arthur Firstenberg. Fra Stråleteppe til stråleprosjektiler
https://drive.google.com/file/d/1cvWxDQah-VNtcxmbdwSo2mOt0jwg4I2f/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/

42 EHTrust. What you need to know about 5G
https://drive.google.com/file/d/1l9OXGN3VMjt5D5V8r_8X7kewvCj1UXHC/view?usp=sharing
Kilde: https://ehtrust.org/factsheet-need-know-5g-small-cells-science-policy-public-health/

43 Strålskyddstifelsen. Hälso- och miljörisker med 5G
https://drive.google.com/file/d/1e3-oI75eNOvB-0Iq5de9X0j2p5ITIFdx/view?usp=sharing
Kilde: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/

44 Martin Pall. Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them
https://drive.google.com/file/d/0B4UP9NpnD0YkaWRUSGoxMHZmWklDMGpQT2g0bGFRWGMxLTBr/view?usp=sharing
Kilde: https://einarflydal.com/2018/04/05/det-nye-kunnskapsgrunnlaget-er-levert-eu-kommisjonen-5g-forsterker-den-tradlose-miljokatastrofen/

45 Arthur Firstenberg. Planetary Emergency
https://drive.google.com/file/d/1DJ45B0LDGSzSeT6EFPMR-CtW0wQkkXye/view?usp=sharing
Kilde: http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/

46 Patrick Colbeck. 5G-tale i delstaten Michigan,USA
https://drive.google.com/file/d/1P8fSZJWlaaKt2VTgfgqWX7TTUk8tWaCS/view?usp=sharing
Kilde: https://ehtrust.org/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g-small-cells-and-the-internet-of-things/

G Interessekonflikter mm

47 Olga Sheean. WHO setting the standard for a wireless world of harm https://drive.google.com/file/d/1FLQp3lnLHlfxn0jmDoHwHqA_eao7kfXV/view?usp=sharing
Kilde: https://olgasheean.com/who-harm/

48 Lennart Hardell. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack. Review
https://drive.google.com/file/d/1ztSOsDQVgwAk2ijfzP2uJhd9ZpedzfxG/view?usp=sharing
Kilde: https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2017/06/21/world-health-organization-radiofrequency-radiation-and-health-a-hard-nut-to-crack-review/

49 Sarah Starkey. Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation
https://drive.google.com/file/d/1pT40G0yxe3Fm6BI5oRh021rCSn0yzaCa/view?usp=sharing
Kilde: https://www.wirelessriskassessment.org/relevant-documents

50 Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Bias detected – WHO Environmental Health Criteria EHC Group.
https://drive.google.com/file/d/1oL552snJzEVF4LpvX1wP8F-6_u7wX26b/view?usp=sharing
Kilde: https://www.orsaa.org/

51 Norm Alster. Captured Agency
https://drive.google.com/file/d/18J5MQ83uqAiBY0q6CE-urswY8A7E9Slp/view?usp=sharing
Kilde: http://emfsafetynetwork.org/captured-agency-an-expose-of-the-fcc/