Vold i nære relasjoner er angivelig ingen privatsak. Likevel så er det ingen steder å søke hjelp når man utsettes for denne livsødeleggende volden, selv ikke når den rammer barn.

Vil ministeren ta tak i dette?