Hei.
Jeg vil gjerne gi en tilbakemelding på den nye AMS-måleren. Vi blir påtvunget en ny strømmåler som kan gi store helsemessige risiko. Vi har ingen garanti for hvordan dette vil påvirke oss både i det korte og det lange løp. Vi blir PÅTVUNGET den nye senderdelen, som andre steder i verden har et valg om de vil ha den eller ikke. Vi blir henvist til lege om vi skal slippe unna, av kraftselskapet. Og legen har fått påpakk fra myndighetene for at de ikke skal skrive erklæringer eller attester om at denne nye måleren er skadelig. Så vi står dere egentlig uten noe valg. Jeg kan ikke tro at dette er lovlig. Vi blir også umyndiggjort i denne prosessen, bruker en leges verdifulle tid på å prøve å skaffe en uttalelse om at vi ønsker å slippe unna denne måleren for å slippe eventuelle helseplager i tillegg til å skåne ungene våre fra dette forsøket på liv og helse. Dette her burde vært valgfritt i utgangspunktet! Og dere som myndighet skulle ikke la oss i befolkningen lide under dette. Det er utrolig nedverdigende! Det er masse forskning om at denne type stråling ikke hører hjemme i et hus hvor man ønsker å ta vare på helsa. Det er mange forskere som advarer sterkt mot dette her. Vi kan ikke overse dette, selvom myndigheten mener at det ikke er skadelig gjennom den forskningen som dere har hørt på. Hva med den som ikke har kommet igjennom, hva med forfalskede målinger og rett og slett løyn fra de som selger denne måleren?

Vær så snill å søk opp forskning som snakker mot denne måleren, vurder uttalelser fra folk som vet hva de snakker om, men som blir uglesett fordi de går imot systemet.

I tillegg kan vi jo også nevne GDPR i fht måleravlesningen, selvom jeg personlig ikke har noe å skjule, så er det ikke ønskelig å bli overvåket. Dette er vel strengt talt ganske langt ute i gråsona ifht regelverket som nylig er satt på dette med den type overvåkning som skal bli gjort av oss.

Jeg ber deg iherdig om å løfte denne saken, få den opp og gi oss om ikke annet, full valgfrihet når det kommer til måler. Vi må da forsatt kunne få lov til å bestemme hvilke dubbedingser som skal inn i våre egne hjem?

Tusen takk!

Mvh hilsen
Pia I. Andresen