Som firebarnmor med høyere utdanning innen naturvitenskapelige fag (samt etterutdanning innen ernæring og naturmedisinske fag), ser jeg det svært skremmende at vi stadig utsettes for mer stråling – av typen «ikke-ioniserende» (høyfrekvent, pulset stråling fra f.eks. wifi, mobiltelefoner, mobilmaster, AMS (nye strømmålere) osv.). Statens strålevern (SS) skal sikre at slik stråling ikke går på bekostning av helsa. Grenseverdiene SS forholder seg til er fra ICNIRP og de høyeste i verden.

Retningslinjer fra EUROPAEM vil være langt å foretrekke (miljømedisinernes Europeiske organisasjon).

Jeg har satt meg litt inn i forskningen til bl.a. Martin Pall og Olle Johansson (anerkjente vitenskapsmenn) og forstår at trådløs-samfunnet gir store helseutfordringer. I tillegg har jeg en god venninne som har problemer tilknyttet dette (og kjenner flere). Min venninne er IKKE psykisk syk, som samfunnet vil ha det til. Synes det er svært ydmykende å se hvordan min venninne møtes med mistro.
Med den store mengden forskning som viser at denne høyfrekvente strålingen er skadelig, er jeg svært bekymret for helsa til den generasjonen som vokser opp. Selv skåner jeg mine egne barn m.h.t mobiltelefon (vi bruker 99% vanlig hustelefon), og vi har ikke wifi eller AMS. Men, hva skjer utenfor huset – på skolene er det wifi, i kirka er det wifi, på kulturhuset og idrettshallen likeså. Og på torvet i byen planlegges det samme. Utbygging av 5G kan bli katastrofal og må stanses.

Strålingssanering må starte nå!