Ble veldig syk etter å ha flyttet inn i hus med smartmåler: tinnituss, svimmelhet, stive ledd, søvnløshet, hodepine, synsforstyrrelser og indre uro. Etter flere mnd med legebesøk, helseattest, søknad Eidsiva Energi ble den fjernet. Helseforbedring fra første natt, med at jeg endelig fikk sove igjen. Sliter fortsatt med tinnituss.

Har hørt om flere jeg kjenner som har gjort det samme som meg. Når sendedelen på måler blir fjernet, blir helsa bedret igjen.

Derfor fra egen erfaring: Stopp installering av smartmålere!