For å få en god folkehelse ,så er det viktig at det blir ansatt flere helsesøstre, sykepleiere både i kommune , fylke og privat sektor.
Jeg har erfaring både som helsesøster og sykepleier.Det er viktig å ha god tid når man jobber med syke, sårbare mennesker.Ved å lytte kan man støtte mennesker som trenger omsorg.
Det igjen styrker den psykiske helsa som igjen påvirker positivt på fysisk helse og trivsel.Rekkruter flere helsepersonell ,for nå er det for få av oss.