La oss få leve under Grunnlovens beskyttelse! Vi har rett til respekt for våre privatliv, og myndighetene skal sikre et vern om personlig integritet. Vi ønsker ikke andres eiendom montert i våre hjem. Dokumentasjonen på virkningene av AMS-målerne blir stadig bredere.
Det er aldri noen skam å snu – stopp installeringen av AMS-målere!!