AMS smartmeter er en ny strømmåler som kommuniserer med omverdenen via antenne montert på sikringskapet i boligen.

Med internett er folks mulighet til å undersøke og drive egenopplæring tatt til nye høyder.
Vi vet at stråling over tid er helseskadelig, og vi vet at AMS smartmeter stråler mye mer en smart-mobilenes datakommunikasjon. Det er gjort undersøkelser og det finnes studier (ref. Einar Flydals respektable jobb med å lete opp dette og formidle til folket).

Det er en skandale at vi i Norge skal påtvinges dette mot vår vilje.
Grunnloven er på vår side, men hvilken politiker bryr seg om Grunnloven?

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/demonstrerer-mot-ams-malere—myndighetene-sa-ja-til-asbest-engang-ogsa/3423535952.html

https://einarflydal.com/2018/09/13/hva-bygger-stralevernet-sin-trygghet-pa/

Folk må gjerne få montere og bruke elektronisk utstyr i eget hjem om de ønsker (mobil, wifi, trådløse styringssystemer osv.), men å få tvangsmontert et elektronisk kommunikasjons-instrument som «AMS Smartmåler» som attpå til stråler døgnet rundt som en liten mobil-mast – det er langt over streken.

Elektromagnetisk stråling i mikrobølge-områder.
Overvåkningsmulighetene.
Innføring av kunstig prismønster (pga profitt), vil i neste omgang tvinge forbrukerne til å investere i dyr infrastruktur for å håndtere strømpriser.

Dette handler om vekst og profitt – og ingen nødvendighet.

Helse og trivsel bør gå foran alt.
Om ikke AMS blir stoppet, så er faktumet en skandale.