Etter å ha arbeidet som hjelpepleier i hj.sykepleien i mange år, i tillegg var jeg resultatenhetsverneombud og ryggombud, erfarte jeg at det trengs «forsterket innsats » på årsaker som kan ligge til grunn for det høye sykefraværet. I 2010 satte departementet ned et eget offentlig utvalg, Almlid-utvalget (NOU 2010:13 Arbeid for helse) for å se på sykefraværet og utstøting i helse og omsorgssektoren. «Kunnskapen om hva som påvirker sykefravær er begrenset «. Min erfaring har gitt meg «kunnskapen» og jeg føler jeg har et samfunnsansvar/samfunnsplikt overfor helsevesenet til å formidle min kunnskap til utvalget.