Jeg har fått forferdelige plager etter at smartmåler ble installert og har vært nødt til å eliminere kommunikasjonsdelen for å slippe strålingen. I tillegg har jeg problemer med smarttelefoner, rutere og printere som alle stråler opp i 95 000 µW/m2 eller mer.

Jeg har vært nødt til å kable alle enhet og plassere dem lengst mulig vekk fra meg og andre brukere.

Plagene er forferdelig hodepine, svimmelhet, trøtthet og utslett.

Nivåene for det som er satt for skadelig stråling er utenfor enhver realitet. Jeg viser til Einar Flydal og andres undersøkelser av elektromagnetisk stråling.

For å være uskadelig og ufarlig og uten ubehag må nivået ned på 1 µw/m2 eller mindre for langvarig eksponering.