Vi takker for muligheten til å gi innspill til ny folkehelsemelding i Bergen 9.04.18. Vedlagt finner dere innspillene fra Rogaland fylkeskommune og noen innspill fra ulike partnere i Rogaland.

Lykke til med det videre arbeidet.

Innspillene fra Rogaland fylkeskommune og noen innspill fra ulike partnere i Rogaland