Hei!

Etter utrullingen av de såkalte smarte strømmålerne, har mange, inkludert meg sjøl, fått plager og nedsatt helse som følge av dette.

Smartmålerne innebærer stråling som påvirker oss alle, i varierende grad.
Mange av disse målerne pulser opptil 2 ganger i sekundet, noe som er utrolig mye oftere enn det blei sagt at de skulle gjøre. Styrken på strålingen er også mye høyere enn det som ble sagt!

Mange sliter mye mer enn meg.
Men mine plager, som er mye dårligere nattesøvn, mye hodepine, piping/susing i hodet (tinnitus) og en generell ekkel følelse i kroppen som er vanskelig å beskrive, er plager som har gjort livet mitt mindre bra når eg oppholder meg i tettbebyggelse.
Og det er tross alt omtrent hele tiden!

Disse smartmålerne ble innført i det stille, og MOT folket sin vilje!
I tillegg gjør de det mulig for kriminelle å kartlegge når man er hjemme, ved å se på hvor mye strøm man bruker på de forskjellige tidspunktene. Å hacke seg inn på dette er ingen sak for datakyndige, og dette kan utnyttes til deres vinning.

I flere andre land har smartmålerne blitt trukket tilbake, både av helsemessige grunner, pga mange branner som har startet i disse smartmålerne, og også pga den overvåkingen som er mulig å få til gjennom disse.

Regjeringen og de norske myndighetene må iverksette grundige undersøkelser på bakgrunn av problemene og helseplagene som mange opplever idag som følge av smartmålerne! Og resultatet må bli at de trekkes tilbake!
Et tiltak som naturligvis er mulig, er å innføre KABLEDE smartmålere, som dermed ikke innebærer kraftig og helseskadelig stråling.
Og regjeringen MÅ komme fram til at nettselskapene isåfall må montere disse istedenfor trådløse smartmålere, og SELV ta kostnaden på installeringen og kostnaden på kjøpet av selve målerne…det norske folk skal IKKE måtte betale i dyre dommer for noe vi blir pådyttet og ikke ønsker i det hele tatt!!!

Eg gjør regning med at dette blir tatt alvorlig, og at dere som er våre FOLKEVALGTE, dvs valgt av oss gutta og jentene på golvet til å styre landet vårt på en skikkelig måte, gjør alt som er i deres makt for å rette opp i den skaden dere allerede har påført mange, og er i ferd med påføre resten av det norske folk.

Med vennlig hilsen

Roger Eriksen