Jeg har en bachelor innenfor medisinsk bruk av ioniserende og ikke ioniserende stråling samt diplom i strålingskunskap nivå 4a og 4b. Jeg jobber i helsevesenet. Jeg mener at uttalelser Statens Strålevern ha gjort angående helsevirkningen fra kunstig generte elektromagnetiske felt fra AMS-målere er basert på feil grunlag. Statens Strålevern bruker en 20 år gammel rapport fra ICNIRP som basis for sine uttalelser. Rapporten fra ICNIRP er ikke bare gammel den ser kun på effekten av elektromagnetiske felt når det gjelder enegi-avgift i kroppen. Statens Strålevern burde vite at det er flere vekselvirkninger av elektromagnetisk stråling i vev. Dette er ikke diskuterbar men et faktum. At dette faktumet ikke ble tatt med i vurderingen av ICNIRP rapporten stiller jeg store spørsmålstegn med. At Statens Strålevern også kun baserer seg på et 20 år gammel rapport stiller jeg osgså spørsmålstegn med. Rapporten i seg selv anbefaler også at landene selv gjør sine undersøkelser og studier, noe som jeg ikke kan se har blitt gjort. Anbefaler at Statens Strålevern gjør en ny vurdering og tar med seg mer kunskap, og flere studier og rapporter om ikke-ioniserende stråling fra fagfeltet i Norge og utlandet.