Vi mener at seksuell helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse, og stortingsmeldingen om folkehelse må ta utgangspunkt i et livsløpsperspektiv: at vi mennesker er seksuelle hele livet, og at alle har en seksualitet.

Regjeringens melding må, i tillegg til forebyggende tiltak, inkludere helsefremmende tiltak, og på den måten bidra til god helse og økt livsmestring for alle, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi, funksjonsevne eller lignende. Meldingen må videre være inkluderende og bidra til å fremme mangfold.

Meldingen bør ses i sammenheng med strategien for seksuell helse.