Som fysioterapeut og arbeider med rehabilitering hjemme hos pasient, ser hvordan trening og vurdering hjemme kan hjelpe eldre/funksjonshemmete å bo lengre hjemme. Viktig del av tjenesten som bør utbygges og sparer kostnader.