Hvor mye skulle du hatt betalt for å være med på et nytt reality-program; konseptet er: Det neste året får du ikke lov til å gå noen steder, men må holde deg hjemme- hver dag. Du kan ikke jobbe. Du får ikke lov til å gå på butikken eller på trening. Du må klare alt fra ditt eget hjem. Du kan ikke besøke venner eller familie. Du kan ikke delta på skoleavslutninger eller idrettsarrangementer med barna dine. Du får ikke bruke noen sosiale apper. Faktisk får du ikke bruke mobiltelefon i det hele tatt.
Holder det med en million? Kanskje to?

Mange flere enn vi liker å tenke på har deltatt på dette konseptet i mer enn ti år. Og faktisk har ikke disse personene fått noen premie.

For alle de i Norge som har dette som hverdag, blir konseptet nå enda tøffere: med dagens utrulling av smartmålere (AMS), blir det i tillegg umulig for mange å fortsette å leve i sitt eget hjem.

Akkurat nå har vi en dramatisk situasjon i landet vårt som mange ikke er klar over. Men siden vi bor i verdens beste land, så er det trolig at vi sammen kan finne en løsning. Hvis vi tør. Noen må kanskje ut av komfortsonen sin, men så vokser vi som samfunn.

Når de el-overfølsomme befinner seg i områder med lite elektromagnetisk stråling, så har de det helt suverent.

Men når de el-overfølsomme blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra wi-fi, mobiltelefoner, mobilmaster og radarer, så blir de helt slått ut. Da får de ME- symptomer. Med en dæsj av Alzheimer, influensa og fyllesyke. Legg til raseri og panikk. Da er vi i mål. Å nei, vi må ikke glemme hodepine, konsentrasjonsproblemer og søvnforstyrrelser, men det går vel under ME.

Selv om stråling ikke kan høres, så opplever mange el-overfølsomme stråling som veldig støyende. Hvis man fjerner strålingskilden (for eksempel skrur av det trådløse nettet), så er det som å bli forflyttet fra Storgaten til midt i Nordmarka.

Mange el-overfølsomme har blitt nødt til å flytte (flykte), og reiser land og strand rundt for å finne et nytt hjem, hvor de kan være friske. De fleste lever under så innsnevrede forhold at det er hakket verre enn fri soning. Det i seg selv, er så klaustrofobisk at det minner om å bli kvalt.

De el-overfølsomme har rygget ut av samfunnet. Nå kan de ikke rygge lenger bakover. Ett sted må de kunne være. De MÅ kunne være i sitt eget hjem.

Og nå går det rett og slett ikke! Nå installerer alle landets nettselskaper smartmålere med maskenett-teknologi. Da hjelper det ikke om de el-overfølsomme får fritak for kommunikasjonsdelen av smartmålerne i sitt eget hjem, når naboens smartmåler sender stråling gjennom huset til den el-overfølsomme for å kommunisere med neste nabos smartmåler. Nå er det ingen trygge havner igjen.

Smartmålerne stråler inni huset, de stråler mellom husene (de kommuniserer seg i mellom- og jo lengre det er mellom husene, jo sterkere signaler sender de), og de stråler bort til nærmeste transformator.

Smartmålerne stråler hele tiden (90 ganger i minuttet). De stråler med sterke pulser, 3-4 ganger sterkere enn mobiltelefon.

Det spesielle med disse målerne er at signalstyrken er så sterk, og at pulsene kommer så hyppig, og er så sterke, samt at de ikke kan slås av, selv om man skrur av strømmen.

For fullstendig å fjerne helsevirkningene må selve kommunikasjonsteknologien som er i bruk i målerne, fjernes.

Nå viser seg også at når det gjelder de lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbygginger, så har det ikke blitt gjort forsvarlig i AMS-saken- de har ikke blitt gjort i henhold til lover, regler og standarder.

Denne saken som angår oss alle, burde ha vært oppe på Stortinget. Det er et EU-direktiv som har blitt sluset inn i Norge bakveien. NVE- og ikke politikerne- har bestemt at dette skal være pålagt.

Ellers i Europa har sju EU-land vurdert kost-nytte-analysene for storskalautrulling som negative eller for mangelfulle. Dette gjelder Tyskland, Belgia, Portugal, Tsjekkia, Lativa og Litauen. I Tyskland, Lativa og Slovakia, ble det imidlertid funnet at AMS kunne være økonomisk forsvarlig for bestemte grupper av kunder (bedrifter).

I Frankrike har de valgt en løsning uten stråling, hvor signalene sendes via strømnettet.
I England og Nederland kan strømkundene velge selv om de vil ha det, eller ikke.

I Norge blir målerne påtvunget forbrukerne- det er nærmest ingen mulighet til å takke nei. Hvem hadde trodd at det lokale, trauste e-verket skulle true med politi, namsmann- eller å kutte strømmen? Dette opplever vanlige strømkunder nå som sier nei takk til ny strømmåler.

Personvernproblematikken er enda et argument mot de digitale strømmålerne, da denne type målere gjør det mulig å hacke seg inn på strømnettet. Det betyr at de kan stenge strømmen, og skaffe seg informasjon, altså drive overvåkning. Smartmålerne samler og lagrer detaljert informasjon om strømkundene. Personopplysninger har i dag blitt en handelsvare.

Prosjektet koster 10 milliarder, og dermed vil nettleien øke i årene fremover. I følge NVE, er dyrere strømregning «et vennlig lite puff», for å få folk til å bruke mindre strøm.

Det er dessverre litt naivt å tro at mikrobølgestråling ikke kan ha noen som helst negative helsekonsekvenser. Faktisk viser det meste av verdens fremste ekspertise på mikrobølget kommunikasjon og helse- og miljøpåvirkninger, samt et klart flertall av publiserte forskningsarbeid at de nye målerne skaper helse- og miljøproblemer.

I Norge i dag har mange blitt akutt syke etter at de har fått installert ny måler hjemme hos seg. Det blir beskrevet som tortur, og noen sier de vurderer å hoppe ned fra 7.etasje. De lurer på hva slags land vi bor i, som påfører befolkningen dette tvangsskiftet av strømmålere. Man får helseproblemer OG økt strømregning. Mange er fortvilet, mange er rasende, de kan ikke begripe at statlige organer kan vise så grov uvitenhet.

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, står det i artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» Videre står det i artikkel 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt.»

Er det en utilsiktet frihetsberøvelse vi har satt i gang?

La oss sammen vise at vi kan skape et godt, trygt og fritt samfunn, også for de som har møtt baksiden av våre teknologiske fremskritt.

Vi må være realitetsorienterte, og finne en måte å leve på som gjør at alle kan ha det bra. Vi må respektere at vi er forskjellige.

AMS har vist seg å være både dyrt og dårlig. Taperne blir forbrukerne og strømnettselskapene. Vinnerne blir nye, lette globale monopolister.

Å kalle de nye, digitale strømmålerne for smarte, når de ikke er særlig smarte, er mentalt uredelig. Det er sikkert kjempeartig å finmåle, men er det ikke bærekraftig, så får vi grovmåle.

Det må utøves samfunnsansvar på myndighetens vegne, både hva gjelder helse, miljø og leveransesikkerhet.

Sissel Lossius
sykepleier og jusstudent