Europarådet har anbefalinger om strålingsgrenser som vi overstiger mange steder. De anbefaler kablede nett på skolen, minimere stråling hos barn. Nå har det kommet 7 mobilmaster rett ved siden av Sten Tærud skole, fotballbanen. Jeg har målt der, og det overstiger grensene til f.eks Østerrike. Hadde vi fulgt grensene til Østerrike, så hadde mobilmastene måttet vekk.. Hvor er de som snakker Europarådets sak?? Folk reagerer på stråling, men de vet ikke om at det er stråling som forårsaker hodepinen, søvnvanskene, uroen til barnet etc… Få fakta på bordet om stråling, og ikke hør på statens strålevern sine grenser som følger WHO, som igjen følger Icnirp, som igjen følger IEEE. IEEE består da av alle med interesser i at grensene er høye, motorola, erikson, nokia, luftforsvaret, marinen, etc.. De grensene vi følger de beskytter deg mot oppvarming, ikke mot hodepine, søvnvansker etc. Få fokus på dette, og få ned grensene, få bort mobilmastene nær barnehager, skoler, sykehus. Få kablete nett på skolene, og få bort mobiler på skolen. Mobilbruk kan foreldre beskytte barna mot selv, (mine har ikke mobil, 13 og 10 år, og de savner det ikke) Trådløse nett på skolen kan jeg ikke beskytte barna mine mot. Heller ikke disse 7 mobilmastene som nå har blitt satt opp på skolen. Dette skulle vært frivillig om du ville eksponere barna dine for eller ikke..