Jeg jobber i helsebransjen som fysioterapeut.
Jeg ser mer og mer mennesker som sliter med utmattelselse slitenhet.Hvis du ser realistisk på helsestatistiker så har 90% av Norske befolking 4 eller mer kroniske plager , pga av dårlig luftkvalitet og stråling.Nå har den Norske befolking fått prakket på en ny helseskadelig tiltak , SMART måleren.Mange får akute plager , og en stor del får plager som kommer snikende i form av slitenhet.Det er mye dokumentasjon om skadelige effekten av microbølger stråling som blir brukt ved måleren.
Nå blir de som vil forsvare sin helse betraktet som hysteriske og masete.Hvis mennesker blir syke av det , så havner de i helsesystemet som skal fikse dem,store kostnader.
Mennesker en del av omgivelsen de lever i , hvis omgivelse er dårlig så blir mennesker dårlig .
Jeg ber om oppmerksomhet om skadelige effektenav stråling.

Vennlig hilsen
Sjaak Filius