Ble plutselig syk i nærheten av trådløs teknologi. Konsekvensen er at jeg i 2011 ble arbeidsufør, måtte flytte (to ganger) fra høy stråling, skjerme bopel, bli isolert, oppleve hvordan det er å iikke få helsehjelp (har prøvd, men leger har ingen kunnskap om det selv om de tror på deg, noen vil hjelpe, men de er redde for å prøve da det har konsekvenser), det eneste er å være uten eller i ikke i så sterk stråling, da er jeg helt frisk! Der de tråløse strømmålerne blir innstallert, kian jeg ikke være! Er derfor i en forferdelig situasjon, bor i gammel bygård hvor naboer ser hvordan jeg lider, de har derfor sagt nei, men det er jo ikke tillatt!!!!! Hva gjør jeg? Har til dags dato brukt alle mine penger etter 40 år i arbeid , nesten ikke fravær, lærer, pedagogisk veileder, lærerbokforfatter mm…, sitter i dag med et millionlån for å overleve! Slitsomt å være på flukt og ikke få forståelse. Symptomer er svimmelhet, fravær av søvn, uro i kroppen, mm., men det verste er at jeg «brenner opp», kan derfor ikke være i strålingen……….