Livene vi snart ikke LEVER pga USUNN elektromagnetisk stråling.

Det innledes med «God og forebyggende helsepolitikk skal legge til rette for at den at DEN ENKELTE KAN TA GODE VALG FOR SIN EGEN HELSE».

Det er så mange mennesker som nå sier at de opplever sykdommer og plager bl a pga tvangsinnstallering av AMS/smartmålere. Her i Norge, som er et av de land som tillater høyeste stråleverdier, er det ikke kommet noen gode valg for disse personene. Det finnes utrolig mye forskning som viser skadelige resultater fra svak elektromagnetisk stråling, allikevel tar den norske staten ingen føre-var-hensyn som mange andre land har gjort. Her skal vi i tillegg påtvinges 5G!

Seriøs forsking viser skadevirkninger både på mennesker, dyr, fugler, innsekter og vår flora, så vi får ikke en gang lov til å ta gode egne valg i vårt eget hjem.
Forskning viser også at de elektromagnetiske feltene går langt lenger enn ens eget hjem, så det er mange som plages fra naboer osv.

Hovedproblemene ligger tydeligvis i WiFi/trådløst, så mye av problemene kunne vært løst i kabler. Det koster sikkert mer med en gang, men på sikt begrenser det mye som vil komme til å bli belastet helsevesenet i vesentlig grad.

Forskning viser at jo yngre man er, jo sterkere utsettes man for elektromagnetisk stråling. «Alle» hjem har nå gjerne trådløse babycall, radio, TV, PC/Mac, telefoner, mobiler ++ . Hva skjer med hjernen/kroppen til de yngste? Det er utrolig at den norske stat kan ta sånne sjanser som de gjør nå! Det må forskes lenge på de svake EMF før de påtvinges befolkningen.

Er de trådløse «smarte» byene og «smarte» hjem så smarte?????

WiFi og mobiler forbys nå i barnehager og skoler i andre land, hvorfor pøser vi på i Norge?

De menneskene som allerede har fått oppleve store problemer med f eks WiFi har jo ikke mulighet til f eks å studere. Hvilke valg har de?

De blir ganske enkelt FRATATT god helse og gode levevilkår. Og det med tvang!