Det er altfor lite kunnskap om endometriose både blant folk og i helsevesenet, til tross for at dette er en vanlig kvinnesykdom.
Endometriose er invalidiserende og påvirker kvinners liv, funksjonsevne og psyke, men blir bagatellisert og nedprioritert.
Det trengs mer kunnskap nå!