Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig. Det store flertall av forsknings studier påviser helserisiko ved dagens nivåer, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et «smartere» samfunn. Vi ser også at helsesektorens førstelinje konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til slik eksponering. Verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.
Når NVE og el verk tvinger AMS målerne innstalert i våre boliger uten at vi har noe valg.
Statens Strålevern sier at AMS målerne stråler lite og er innenfor dagens krav,men når privat personer måler får de helt andre verdier som er alt for høye.Det blir stadig flere som reagerer og blir syke av AMS målerne i private hjem.
Er også bekymret for 5G som kommer.

Mvh
Steinar Eilertsen