Utrede mulighetene for at vi mennesker består av mer enn bare kjemikalier. Vi har en selhelbredende evne. Kunnskaper om dette blir undertrykt i dagens samfunn. Vær åpen for å undersøke dette. Det kan også gjøres vitenskapelig.
Bruk føre-var-prinsippet også når det gjelder innføring av mer elektromagnetisk stråling.Mange føler seg utsatt for overgrep når disse strålingskildene presses på oss av aktører og egne styresmakter. Veldig mange rapporter peker på det skadelige ved disse strålene selv om de ikke er ioniserende.
Risikovurdere endringer. Være litt tøffe og stille spørsmål når næringsinteresser vil gjøre endringer som vil medføre en helserisiko.
Jobbe forebyggende med å fremme fysisk og psykisk helse. Være åpne når det gjelder å ta i bruk metoder som er helsefremmende.