Innledning: Livsstilssykdommer fører til samfunnskostnader på ca. 1.000 milliarder ÅRLIG (ref. H.dir. dok. IS-2436). Kostnadene med tilhørende lidelser kan trolig halveres over de neste 50 årene hvis barn og ungdom tar litt bedre valg i hverdagen. MEN, da kan vi IKKE bruke dagens pedagogikk eller formulering av budskap ettersom den måten å bedrive primærforebygging ikke virker!

Folkehelsemelding må inneholde tekst eller føringer som fastslår følgende:

– Forkorte gapet mellom atferd og belønning: For å ta hensyn til målgruppen friske mennesker, spesielt barn og ungdom, må alle primærforebyggende aktiviteter fokusere på umiddelbare (fra 0 til 24 timer) positive effekter ved visse typer atferd/valg. Vi vet at trusler om økt fare for kreft og andre livsstilssykdommer når man blir gammel eller å tidlig IKKE har motiverende effekt.

– Skolevesenet må ta ansvaret: Overføre ansvaret for primærforebygging til de som har riktig kompetanse og tilgang til alle barn og ungdom, nemlig til skolevesenet som fra 2020 vil undervise i Folkehelse og livsmestring.

– Skolen må dokumentere at både innholdet og formen (pedagogikk/didaktikk) virker motiverende på målgruppen barn og ungdom.

– Foreldrekurs må utarbeides og være obligatorisk med en avsluttende prøve. Innholdet bør være bl.a. hjernekunnskap, oppvekst/oppdragelse og kommunikasjon som virker.

– Det bør redegjøres for hvordan skoler skal koordinere innkjøp/anbudsrunder ved kjøp av hjelpemidler, læringsprogrammer o.l. Dersom KD/U.dir. planlegger å lage hjelpemidler og læringsprogrammer selv, så må det straks informeres til de mange titalls aktørene som planlegger å selge sine læringsprogrammer og -verktøy til skolen.

Meldingsteksten bør skille ut og samle alle temaer som omhandler primærforebyggende helsearbeid.

– Alle som jobber med primærforebygging må IKKE jobbe med noe sykdomsrelatert (PS: og helst ha atferdsvitenskap, psykologi- og/eller pedagogisk bakgrunn) og det må presiseres at det ikke er nødvendig med helseutdannelse.