Staten utfører ikke sin konstitusjonelle plikt ved å godta økt utbygging og bruk av trådløs teknologi med bakgrunn i det faktum at der ikke hersker konsensus i henhold til skadeomfang / Skadevirkning. Staten skal være føre var, ikke etter snar.

Det kan virke som at staten lar seg presse av ikke-nasjonale organer og globale eliteorganisasjoner. Staten Strålevern er OBSOLETE og deres grunnlag for å bedømme skadevirkning er på nivå med hva man sa om tobakksrøyking på 50 tallet.

Jeg er heller ikke interessert i hva alle som mener at de ikke kan finne noen skadevirkning. Jeg lytter alltid til dem som mener at de har funnet noe (historien om svarte svaner). Hva er hensikten med å lytte til dem som mener de ikke har funnet noe, når så mange andre mener de kan påvise alvorlige skader på helse.

Kombinasjonen av 5G, AMS målere, WIFI med mer, er grunn til å se nærmere på. Alle Alarmklokker burde kime høylydt! Der er også alvorlige negative personvernhensyn knyttet til AMS målere som helt klart strider mot hver enkelt rett til å søke tilflukt i sin egen bolig uten å bli monitorert og missbrukt kommersielt. Hvor mange Jøder ville ha overlevd i Nazi Tyskland dersom denne teknologien hadde vært tilgjengelig?

Jeg kan ikke se at statens beslutningsgrunnlag og tilnærming i denne saken er til beste for befolkningen (føre var prinsippet). Jeg håper at Staten tar til vett og ser nærmere inn i problematikken.

MVH Svein Storetvedt