Stråling frå Smartmeter, 4G, snart 5G, Wifi, og andre strålingskilder bør kartleggjast, og vurderast kritisk med tanke på den totale eksponeringa menneske og dyr vert utsatt for. Eg frykter sjukdommer som følge av den totale strålingsmengda vil eksplodere i nær framtid ved stadig auka eksponering. Å fokusere sterkt på dette vil vise at Norge er fremst i klassen på å ta framtida på alvor.

MVH Svein Olav Espeland