Jeg ønsker ikke Wi-Fi stråling på offentlige plasser, barne/ ungdomskole spesielt.
5g mobilnett ønsker jeg ikke heller, dette er så sterk stråling, som vi ikke anner konsekvensene av. Vær føre var, la ikke denne altfor raske tekniske utviklingen i samfunnet, ta livet av oss!