Undertegnede er styreleder for organisasjonen Folkets strålevern men sender dette innspill som privatperson.

Jeg velger å gjøre dette innspillet kort; Tema mikrobølgestråling fra trådløs kommunikasjon og helseeffekter fra slik stråling er dessverre grovt undervurdert og underkommunisert i samfunnet i dag. Verken helsedepartementet, Statens strålevern eller andre offentlige etater besitter tilstrekkelig relevant kompetanse. Befolkningen utsettes for mikrobølgestråling som for lengst er vitenskapelig dokumentert å medføre en rekke biologiske effekter og alvorlige skader. Det haster å ta tak i denne saken som jeg anser for å være et av vår tids største problemer innenfor helse og miljø.

Her er noen stikkord/problemområder;

WiFi i skolen, på arbeidsplasser, hjemme og ellers i det offentlige rom Smartmålere/AMS Trådløst i Smarte byer og smarte hjem 5G – det nye mobilnettet med flere basestasjoner og mer skadelige signaler Mobiler og barn, barn er mer utsatt for skade Langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt, begge deler finnes rundt oss i massevis men ignoreres pga manglende kunnskap.

Vedlagte dokument gir et overblikk over omfang og dokumentasjon. Jeg vil oppfordre på det sterkeste å ta problemstillingen alvorlig.

Mvh

Thomas J. Middelthon