Stikkord:

  • WiFi i skolen
  • Smartmålere/AMS
  • Trådløst i Smarte byer og smarte hjem
  • 5G
  • Mobiler og barn
  • Langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt

Mikrobølget stråling: Daglig eksponering har økt kraftig de siste tiårene.
Statens Strålevern bruker ikke oppdaterte srålingsverdier/metoder for å måle dette ift f.eks måling av stråling fra AMS-målerne som myndigheter/NVE påtvinger folk, med trusler om dyre ekstrautgifter hvis en motsetter seg dette.

Se dere rundt om i andre land og se hvordan de håndterer AMS der.