Like etter 2. verdenskrig hadde Norge verdensrekord i levealder men i dag har vi verdensrekord i sykefravær og trygd. I følge Global Burden of Disease ligger nordmenn på sykdomstoppen i Europa (Berit Nordstrand: Tarmens Medisin, side 17).

Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig i Norge. Det store flertall av forskningsstudier påviser helserisiko ved dagens nivåer.

Noen mennesker er mer følsomme enn andre for strålingen men forskningen viser at de skadelige virkningene er like store for alle.

Regjeringen må anvende «Føre var-prinsippet» i håndteringen av manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger. Man skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode.» https://snl.no/føre_var-prinsippet.

Dessuten må regjeringen satse mer på praktisk kunnskap om forebyggende helse (stressmestring, kosthold og livsstil) i skolen for å bedre folkehelsen.