Vår bekymring for denne type påtvungne stråling som vi ikke vet noe om langtidsvirkninger av