Etterlyser en langt grundigere gjennomgang av:

  • wifi i skolen
  • ams målere
  • automatiske vannmålere
  • 5 GHvor er dokumentasjonen som viser at langtidseksponering for stråling fra ovennevnte ikke er potensielt skadelig?