Når du eventuelt får installert et radiolinksystem i sikringsskapet ditt vil mye nyere forskning tale for at det medfører en reduksjon i din evne til å holde deg frisk på kort og lang sikt. Men med basis i eldre fremforskede hypoteser vil man – på den annen side – lett kunne hevde at verken elektrosmog eller radiosmog kan påvirke din, dyr eller planters helse negativt.

Se særlig med kritisk blikk på emnet radiosmog vs HMS.

Hvilke «forskerleirer» har din tillit?

Lær av smartmålerofrene og andre eloverfølsomme. De eksisterer.

Anbefaler overgang til russiske grenseverdier i Norge.