At noen mennesker blir syke av elektromagnetisk stråling er godt dokumentert. Vi vet også at alle vesener og celler styres av elektriske impulser og signaler. At disse signalene blir forstyrret / påvirket av all den elektromagnetiske strålingen som vi til daglig blir utsatt for, burde være lett å forstå. Da bærbare PC kom på markedet, for mange år siden, ble vi advart mot å ha disse i fanget, det kunne gjøre oss sterile. Å bruke bærbar PC er en frivillig sak, likeså mobil telefon.
Nå som AMS målere blir installert i våre boliger, så er dette ikke frivillig lenger. Jeg har heldigvis klart å få en legeerklæring, pga. frykt for fremtidige helseskader.
At våre helsemyndigheter ikke inntar en » Føre Var » holdning i denne saken skremmer meg.